Oulun Tietotekniikka (OTT)  on Oulun kaupungin liikelaitos.  Tuotamme laadukkaita tietoteknisiä palveluja asiakkaillemme ja luomme näille mahdollisuuden oman toimintansa kehittämiseen ja tehostamiseen. Asiakkaitamme ovat lukuisat Oulun kaupungin organisaatiot sekä niiden henkilöstö.

Vastaamme Oulun Tietotekniikassa mm. Oulun kaupungin kriittisestä tietojärjestelmäinfrastruktuurista, joka kattaa tietoliikenneverkot ja -järjestelmät, datakeskusjärjestelmät sekä tietojärjestelmät ja tietokannat, yli 250 sovellusta sisältävästä sovelluskokonaisuudesta ja sen integroinnista kokonaisinfraan, päätelaitteiden ja järjestelmien hankinnasta, tuesta ja palveluista, ICT-omaisuuden ja -kustannusten hallinnasta sekä asiakas- ja käyttäjätuesta.