Oulun Tietotekniikalla onnistunut vuosi

Oulun Tietotekniikka liikelaitos (OTT) menestyi vuonna 2017 sekä toiminnallisesti että taloudellisesti varsin hyvin. Toimintansa painopistealueilla kuten asiakas- ja kumppanuusyhteistyössä sekä vastaamisessa ympäristön muutoksiin samoin kuin useissa keskeisissä projekteissa ja hankkeissa liikelaitos onnistui mainiosti. Talouden keskeisimmät mittarit eli liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät niin ikään myönteisesti.

OTT:n johtaja Pekka Pesonen on kaiken kaikkiaan suhteellisen tyytyväinen liikelaitoksen kuluneeseen vuoteen. Hän korostaa myös, että OTT on nimenomaan olemassa Oulun kaupunkiorganisaatiota ja kaupunkilaisia varten – ei esimerkiksi päätelaitteiden tai järjestelmien vuoksi.

”Pyrimme osaltamme vaikuttamaan siihen, että kaupungin palvelutuotanto kehittyy ja oululaisille voidaan tarjota entistä parempia palveluja”, hän kiteyttää.

Tiivistä vuorovaikutusta

Tavoitteessaan onnistuakseen OTT on kehittänyt toimintamallin, joka perustuu säännölliseen ja tiiviiseen asiakasyhteistyöhön. Malliin kuuluu vuorovaikutus asiakkaiden kanssa operatiivisella, taktisella ja strategisella tasolla. Käytännössä tämä muun muassa tarkoittaa sitä, että OTT tapaa tiiviisti noin neljääkymmentä asiakasorganisaatiotaan – työntekijöistä ylimpään johtoon – eri teemojen tiimoilta. Näin se teki myös vuoden 2017 aikana.

”Olemme saaneet tästä paljon hyvää palautetta. Pyrimme työskentelemään niin, että tuomme asiakkaillemme lisäarvoa tai asiakkaamme itse saavat luotua lisäarvoa meidän avullamme”, selvittää Pekka Pesonen.

OTT:n toiminta nojaa myös vahvasti kumppanuuteen. Perusajatus on, että liikelaitoksen tehtävänä on ennen kaikkea järjestää ja hallita palvelujen kokonaisuutta. Tämä on myös Oulun kaupungin omistajapoliittinen linjaus. Vuonna 2017 kumppanit toimittivat Pesosen mukaan OTT:n tuottamista palveluista kaikkiaan 74 prosenttia.

”Meidän oma toimintamme keskittyy yhä vahvemmin asiantuntija- ja suunnittelutyöhön”, hän korostaa.

OTT:n toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti kovaa vauhtia – asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Siksi liikelaitoksen on jatkuvasti kehitettävä itseään ja parannettava omaa toimintaansa. Pesonen korostaa, että tämä asettaa sen henkilökunnalle isoja haasteita.

”Henkilöstömme ansaitsee jälleen isot kiitokset siitä, miten hienosti se vei tätä kokonaisuutta viime vuonnakin eteenpäin”, hän toteaa.

Useita onnistuneita projekteja

Vuoden 2017 aikana OTT oli mukana useissa kymmenissä onnistuneissa projekteissa. Merkittävä oli muun muassa Oulun Energia -konserniin kuuluvalle Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:lle toteutettu niin sanottu SCADA-verkon eriyttäminen. Pekka Pesonen kertoo tavoitteena olleen yhtiön kyberturvallisuuden kohentaminen ja sähkön häiriöttömän jakelun turvaaminen myös mahdollisissa kybertilanteissa. OTT kantoi projektista kokonaisvastuun.

Pesonen mainitsee myös, että OTT tuki voimakkaasti muun muassa Monetra Oy:tä, joka laajensi edelleen toimintaansa uusiin asiakkaisiin. Monetra tarjoaa henkilöstö-, taloushallinto- sekä erilaisia muita tukipalveluja.

”Lisäksi panostimme pilvipalvelujen rakentamiseen ja tarjosimme niitä asiakkaillemme”, huomauttaa Pesonen.

Hän on myös tyytyväinen siihen, että OTT pystyi edelleen parantamaan toimitusvarmuuttaan –tietoteknisten häiriöiden määrä laski viime vuonna entisestään. Toimitusvarmuudella on suuri taloudellinenkin merkitys. Tätä kuvaa se, että kaupungin palkkakulut ovat yhtä tuntia kohti noin 300 000 euroa. Lyhyetkin häiriöt aiheuttavat näin merkittäviä taloudellisia menetyksiä.

Taloudelliset tavoitteet täyttyivät

Taloudellisten tavoitteidensa saavuttamisessa Oulun Tietotekniikka onnistui vuonna 2017 hyvin. Sen liikevaihto nousi 17,3 miljoonaan euroon. Vastaava luku vuotta aiemmin oli 16,2 miljoonaa euroa. Kasvun taustalla Pekka Pesonen näkee monia seikkoja:

”Asiakkaidemme päätelaitteiden määrä kasvoi ja valikoima monipuolistui – muun muassa siksi, että kaupungin henkilöstö teki yhä enemmän liikkuvaa työtä hyödyntäen älypuhelimia ja tablet-laitteita. Lisäksi uutena palveluna otettiin käyttöön langattomia tuotantoverkkoja laajasti kaupungin eri toimipisteissä. Myös OTT:n tekemän suunnittelu- ja projektityön määrä kasvoi”, hän luettelee.

OTT:n kulutaso taas pysyi säästöjen ja toiminnallisten muutosten ansiosta kurissa. Tilikauden ylijäämä oli nyt 1 008 000 euroa, kun vuonna 2016 alijäämä oli 675 000 euroa. Tilikausien 2016 ja 2017 tuloslaskelmat eivät tosin ole täysin vertailukelpoisia muun muassa siksi, että jälkimmäisellä tilikaudella tehtiin kirjanpidollisia muutoksia ja tuloksessa on mukana kertaluontoisia eriä. Tilikauden 2016 tuloksen kanssa vertailukelpoinen ylijäämä tilikaudella 2017 oli 280 000 euroa.

Digiyksikkö valmisteilla

Vuoden 2018 aikana on valmisteltavana OTT:n ja Oulun kaupungin tietohallinnon liittäminen yhteen ja uuden kokonaisuuden rakentaminen näistä. Kokonaisuudesta käytetään työnimeä digiyksikkö. Sen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa. OTT antaa oman panoksensa uuden yksikön rakentamiseen.

Digiyksikkö jatkaa työssään OTT:n noudattamaa asiakasyhteistyön toimintamallia. Lisäksi yksikössä on tarkoitus panostaa aikaisempaa enemmän digitalisaatiosta saatavien hyötyjen hakemiseen erityisesti kuntalaisille tarjottavien palveluiden avulla sekä yritys- ja tutkimusmaailman entistä tiiviimpään yhteistyöhön.

Tuloslaskelma

(Klikkaa kuvasta isompi pdf-näkymä)

Asiakastarinat

Oulun Tietotekniikan asiakastarinoista voit  lukea lisää asiakkaidemme kanssa tehdystä yhteistyöstä. 

>> Asiakastarinat

© Oulun kaupunki - Oulun Digi